Практикум з дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» усіх галузей знань факультету економіки та управління денної форми навчанняКількість сторінок: 

40с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

94(477)(076)

Бібліографічна картка: 

Практикум з дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» усіх галузей знань факультету економіки та управління денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. Ю. М. Лазуренко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. унт. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 40 с.

Анотація: 

Видання містить теоретичний матеріал, теми, плани, завдання та методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Історія та культура України». Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра усіх галузей знань факультету економіки управління денної форми навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3104
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.