Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Системи електропостачання об’єктів» для здобувачів ОС бакалавр спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання. Частина 2Кількість сторінок: 

50с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.3(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Системи електропостачання об’єктів» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») усіх форм навчання [Електронний ресурс] Частина 2 / упоряд.: О. В. Самойлик, І. В. Яценко, Г. В. Курбака ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 48 с.

Анотація: 

Викладено навчальні (навчально-методичного характеру) матеріали, наведено завдання з дисципліни «Системи електропостачання об’єктів», подано вимоги щодо їх виконання, перелік рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3134
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.