Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізації Фінанси і кредит усіх форм навчанняКількість сторінок: 

66с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізації «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: І. Г. Гончаренко, О. В. Рудь ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 66 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: вступ, мета та завдання випускної роботи, послідовність її підготовки, структура та вимоги до змісту й обсягу випускної роботи, вимоги до оформлення роботи, керівництво та рецензування випускної роботи, підготовка до захисту та захист випускної роботи, критерії оцінювання випускної роботи, список рекомендованої літератури, додатки. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит») усіх форм навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3142
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.