Диференціальне числення функцій багатьох змінних: практикум з дисциплін «Вища математика» та «Математичний аналіз» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр з технічних спеціальностей усіх форм навчанняКількість сторінок: 

80с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

517.5(076)

Бібліографічна картка: 

Диференціальне числення функцій багатьох змінних [Електронний ресурс] : практикум з дисциплін «Вища математика» та «Математичний аналіз» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр з технічних спеціальностей усіх форм навчання / упоряд.: А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В. О. Щерба ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. унт. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 80 с.

Анотація: 

Видання містить основні теоретичні відомості з розділу диференціального числення функцій багатьох змінних з дисциплін «Вища математика» та «Математичний аналіз», а також наведено приклади розв’язування типових задач, запропоновано питання і завдання для самоперевірки, задачі для самостійного розв’язування, завдання для самостійної роботи. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3149
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.