Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг у галузях і сферах діяльності» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 075 Маркетинг денної форми навчанняКількість сторінок: 

29с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.8(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг у галузях і сферах діяльності» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 075 Маркетинг денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: О. В. Коломицева, А. О. Боковня ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 29 с

Анотація: 

Видання містить тематичний план дисципліни, завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни, подано вимоги щодо їх виконання та перелік рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» денної форми навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3152
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.