Збірник вправ з граматики англійської мови для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 241«Готельно-ресторанна справа» денної форми навчанняКількість сторінок: 

50с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

811.111'36(076.1)

Бібліографічна картка: 

Збірник вправ з граматики англійської мови для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 241«Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: Г. М. Чепурда, О. І. Заїка, О. С. Гуслистий ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – 50 с.

Анотація: 

Викладено навчально-методичні матеріали, індивідуальні завдання та вимоги щодо їх виконання з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3186
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.