Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Податкова система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

52с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336.22(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Податкова система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит») усіх форм навчання [Електронний ресурс] /[ упоряд. О. В. Рудь ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. –52 с.

Анотація: 

Викладено структуру, зміст і обсяг курсової роботи з дисципліни «Податкова система», етапи її підготовки та вимоги до її оформлення, наведено тематику курсових робіт, організацію самостійної роботи студентів підчас підготовки курсової роботи,систему критеріїв оцінювання курсової роботи та перелік рекомендованої літератури. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Кафедра: 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3202
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.