Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

29с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня бакалавр напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : І. Г. Гончаренко, О. Ю. Березіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. –29 с.

Анотація: 

Викладено навчальні (навчально-методичного характеру) матеріали, наведено завдання з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій», подано вимоги щодо їх виконання, перелік питань для самоконтролю, перелік питань для підсумкового контролю та рекомендовану літературу

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3205
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.