Вантажно-транспортуючі машини і засоби в поліграфії: навчальний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія усіх форм навчанняКількість сторінок: 

91с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

655:621.867](075.8)

Бібліографічна картка: 

Вантажно-транспортуючі машини і засоби в поліграфії [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія усіх форм навчання/ Т.І. Веретільникта ін. ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018 – 91 с.

Анотація: 

Розглянуто вантажно-транспортуючі машини, засоби та системи, які використовуються в поліграфічному виробництві. У виданні наведено велику кількість ілюстративного матеріалу, що полегшить його опрацювання і засвоєння. Рекомендовано для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія”, також може бути корисним для фахівців поліграфічної галузі.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3221
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.