Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Сучасні методи математичної обробки інформації» для здобувачів ОНС «доктор філософії» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології усіх форм навчанняКількість сторінок: 

33с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004.94:681.5](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Сучасні методи математичної обробки інформації» для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-наукової програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: Я. В. Корпань, О. В. Нечипоренко, Є. Є. Федоров ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 33 с.

Анотація: 

В методичних рекомендаціях наведено мета та завдання до практичних роботі з дисципліни «Сучасні методи математичної обробки інформації». Дисципліна «Сучасні методи математичної обробки інформації» є вибірковою дисципліною для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології усіх форм навчання.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3229
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.