Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Дослідження сенсорних систем в робототехніці» для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології усіх форм навчанняКількість сторінок: 

18с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004.896:007.52](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Дослідження сенсорних систем в робототехніці» для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: О. В. Нечипоренко, Я. В. Корпань, Є. Є. Федоров ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2019. – 18 с.

Анотація: 

Викладено матеріали навчально-методичного характеру, наведено тематику і плани проведення практичних занять з дисципліни «Дослідження сенсорних систем в робототехніці», подано вимоги щодо їх виконання та перелік рекомендованої літератури. Для студентів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» всіх форм навчання.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3230
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.