Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Публічні фінанси» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування ОС «Публічне управління та адміністрування» усіх форм навчання



Кількість сторінок: 

47с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336.1(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Публічні фінанси» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: І. Г. Гончаренко, І. М. Серватинська ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 47 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: загальні положення про дисципліну «Публічні фінанси» та результати її вивчення, тематику практичних занять, зокрема питання для обговорення та самоконтролю, словник економічних термінів, теми доповідей (рефератів), тести для контролю знань студентів, задачі та глосарій до кожної теми, а також критерії оцінювання навчальних досягнень студентів та рекомендована література. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» усіх форм навчання.

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3232
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.