Програма і методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справаКількість сторінок: 

16с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

338.488.2(07)

Бібліографічна картка: 

Програма і методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа [Електронний ресурс] / упоряд.: Г. М. Чепурда, Л. М. Чепурда, Н. В. Корнілова, Л. Л. Івашина, О. А. Старинець ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2019. – 16 с. – Назва з титульного екрана.

Анотація: 

Викладено програму і методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 241 «Готельноресторанної справи» усіх форм навчання. Особливе місце відводиться змісту та оформленню наукових робіт та визначенню ефективності наукової роботи.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3261
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.