Словник історико – політичних термінів і понять з дисципліни "Історія України"Кількість сторінок: 

28с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Словник історико – політичних термінів і понять з дисципліни "Історія України" для самостійної роботи студентів освітньо - кваліфікаційного рівня "Бакалавр" усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / уклад. І. Ю. Мащенко, О. С. Худолей, О. О. Яшан; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 28 с.

Анотація: 

У словнику наведено основні історико - політичні терміни і поняття з курсу "Історія України", що дозволить студентам глибше опанувати фактичний та понятійний матеріал з
даного курсу. Для студентів денної та заочної форми навчання.

Кафедра: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.newlibrary.org.ua/e-books/336

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.