Технологія зв'язаного азотуКількість сторінок: 

33с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Технологія зв'язаного азоту [Електронний ресурс]: методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання розрахунково-графічної та контрольної робіт для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.051301 – ”Хімічна технологія” / уклад. Г. С. Столяренко, Н. Г. Паранько, Л. В. Коржик, О. А. Балинська. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 33 с.

Анотація: 

Методичні вказівки допоможуть студентам вивчити та опанувати питання з теоретичних основ хімічної технології неорганічних речовин, а також виконати розрахунково-графічну і контрольну роботи; підготуватись до поточного і підсумкового контролю (заліку і іспиту).

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.newlibrary.org.ua/e-books/342

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.