Методичні рекомендації до виконання курсової роботи дисципліни «Урбоекологія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 101 Екологія денної/заочної форми навчанняКількість сторінок: 

51с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

504.03/.05](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи дисципліни «Урбоекологія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 101 Екологія денної/заочної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: І.А. Чемерис, О.М. Дзюбенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 51 с.

Анотація: 

Викладено методичні матеріали щодо виконання курсової роботи, наведено дані щодо обсягу та структури курсової роботи, показано вимоги до оформлення та порядок захисту курсової роботи і критерії оцінювання, представлено необхідні матеріали для розрахунків, список рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 101 «Екологія» денної/заочної форми навчання

Факультет: 

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3429
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.