Автоматизація виробничих процесів. Технічні засоби автоматизації: навчально-методичний посібник до практичних робіт для здобувачів освітнього ступенів «бакалавр» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» та 18 «Виробництво та технології» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

322с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

681.5:338.364](075.8)

Бібліографічна картка: 

Автоматизація виробничих процесів. Технічні засоби автоматизації [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник до практичних робіт для здобувачів освітнього ступенів «бакалавр» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» та 18 «Виробництво та технології» усіх форм навчання / упоряд.: В.В. Тичков, В.Я. Гальченко, Р.В. Трембовецька, К.В. Базіло ; М-во освіти и науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 322 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3512

Анотація: 

Видання поглиблює знання здобувачів освітнього ступеня «бакалавра» » галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» та 18 «Виробництво та технології» з критеріями вибору технічних засобів автоматизації виробничих процесів. Запропоновані сучасні технічні засоби автоматизації та приклади практичних розрахунків з використанням пакету прикладних програм MathCAD та CurveExpert

Ступінь підготовки: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3512
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.