Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансова думка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

49с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336:330.8](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансова думка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: О.В. Рудь, О.І. Снитюк ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 49 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: тематика практичних занять, питання для самоперевірки, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів, теми доповідей та рефератів, тестовий контроль, питання до іспиту та рекомендована література. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Кафедра: 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3528
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.