Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Центральний банк та грошово-кредитна політика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» денної форми навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

159с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336.71(07)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Центральний банк та грошово-кредитна політика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. Л.В. Бережна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 159 с.

Анотація: 

Навчально-методичні рекомендації складені відповідно до програми дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика». Вони містять завдання, які охоплюють усі теми цієї дисципліни та тематику й зміст практичних занять, перелік тем рефератів, питань до екзамену, список рекомендованої літератури. Теоретичні питання та завдання спрямовані на опанування понятійним апаратом, що становить базову основу будь-якого навчального предмета. Практичні завдання, які необхідно вирішити студентам, – змістовні та різнопланові. Вони моделюють конкретні фінансові ситуації та процеси, що дає змогу не лише перевірити теоретичні знання та їх практичне застосування, а й дають можливість набути практичних навичок у організації і проведенні банківських операцій.
Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит»

Кафедра: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3756
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.