Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з економічних спеціальностей денної форми навчанняКількість сторінок: 

71с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004:33](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з економічних спеціальностей денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: Л.В. Бережна, О.І. Снитюк ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 71 с. – режим доступу : http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3865

Анотація: 

Методичні рекомендації складені відповідно до програми дисципліни «Інформатика». Вони містять завдання, які охоплюють усі теми цієї дисципліни та тематику й зміст лекційних і лабораторних занять, перелік тем рефератів, питань до екзамену, список рекомендованої літератури. Теоретичні питання та завдання спрямовані на опанування понятійним  апаратом, що становить базову основу будь-якого навчального предмета. Практичні завдання, які необхідно вирішити студентам, – змістовні та різнопланові. Вони моделюють конкретні економічні ситуації та процеси, що дає змогу не лише перевірити теоретичні знання та їх практичне застосування, а й дають можливість набути практичних навичок у комп’ютерній обробці економічних операцій. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 051 Економіка освітньої програми ‒ Міжнародна економіка, зі  спеціальності 071 Облік і оподаткування освітньої програми ‒ Облік і аудит в галузях економіки, зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми Фінанси і кредит.

 

Кафедра: 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3865
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.