Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Розробка мультимедійних та ігрових систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності No 126 Інформаційні системи та технології (освітня програма «Web-технології, web-дизайн») для денної форми навчанняКількість сторінок: 

30с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Розробка мультимедійних та ігрових систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності No 126 Інформаційні системи та технології (освітня програма «Web-технології, web-дизайн») для денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: Т.О.Прокопенко, С.В. Рудницький, Н.В. Лада, Ю.В. Рудницька ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 30 с. – режим доступу : http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3868

Анотація: 

У методичних рекомендаціях висвітлено основні вимоги щодо підготовки, виконання, оформлення і захисту курсової роботи з дисципліни «Розробка мультимедійних та ігрових систем» відповідно до сучасних тенденцій освітнього процесу у закладі вищої освіти. Особлива увага приділяється загальним вимогам до курсової роботи, організації та графіку її виконання, тематиці та завданням щодо її виконання, порядку оформлення звіту з курсової роботи студентами, визначенню окремих етапів виконання роботи та логічній послідовності розробки окремих питань теми, що досліджується, а також порядку захисту та критеріям оцінювання. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності No 126 «Інформаційні системи та технології» (освітня програма «Web-технології, web-дизайн») для денної форми навчання.

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3868
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.