Професійно-прикладна фізична підготовка спеціаліста туристичної галузі: навчально-методичний посібникКількість сторінок: 

80с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

796:338.48](075.8)

Бібліографічна картка: 

Професійно-прикладна фізична підготовка спеціаліста туристичної галузі: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / упоряд. О.В. Онопрієнко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 80 с. – режим доступу : http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3873

Анотація: 

Професійна діяльність фахівців туристичної галузі розглядається в сучасних умовах в контексті глобальних світових викликів і містить невичерпний матеріал для постійного 
зростання. Матеріал систематизований і представлений так, аби сприяв цілісному мисленню майбутніх фахівців. Наукові пошуки різносторонньо висвітлюють запити практики та переконливо доводять необхідність удосконалення фахової освіти туристичної галузі з посиланням на інноваційні тенденції, використовуючи при цьому вітчизняний та зарубіжний досвід. Посібник призначен для викладачів, студентів-бакалаврів і магістрів, аспірантів і науковців вищих навчальних закладів інженерно-технічного профілю, а також для осіб, що самостійно займаються фізичною культурою, спортом і туризмом.

 

Ступінь підготовки: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3873
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.