Ботаніка: практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 205 Лісове господарство усіх форм навчання. Частина ІКількість сторінок: 

119с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

58(076)

Бібліографічна картка: 

Ботаніка: практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 205 Лісове господарство усіх форм навчання. Ч. І [Електронний ресурс] / упоряд.: І.А.Чемерис, С.І. Ключка, Л.І. Білик ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 119 с. – режим доступу : http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3895

Анотація: 

Практикум містить розроблені практичні заняття з дисципліни, які охоплюють питання біохімії рослин, фітоцитології та фітогістології, органографії вегетативних та генеративних органів рослинного організму, питання систематики, особливостей прокаріотичних організмів та неклітинних форм життя. Завдання включають вивчення основної термінології, аналіз теоретичних знань із заповнення таблиць, складання схем. Видання включає список, список використаної та рекомендованої літератури, основні терміни та визначення.

 

Факультет: 

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3895
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.