Навчально-методичний посібник з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень у перекладознавстві» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 035 Філологія освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька» денної форми навчанняКількість сторінок: 

129с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

81’25(075.8)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень у перекладознавстві» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 035 Філологія освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька» денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: Н.В. Махиня, Т.В. Редчиць ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 129 с. – режим доступу : http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3906

Анотація: 

У навчальному посібнику розглянуто історію становлення та розвитку науки загалом і перекладознавства зокрема, організацію та методологію наукових досліджень, вибір наукової теми, особливості оброблення і зберігання інформації та надано рекомендації щодо етапів проведення наукових досліджень студентами. Посібник рекомендований для здобувачів вищої освіти, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів та здобувачів, які займаються науковою роботою, викладачів теорії і практики перекладу.

 

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3906
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.