Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економіко- математичне моделювання та інформаційні системи у фінансах» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

133с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

330.34:336](07)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економіко-математичне моделювання та інформаційні системи у фінансах» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: Л.В. Бережна, О.І. Снитюк ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 133 с. – режим доступу : http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3928

Анотація: 

До складу навчально-методичного посібника входять такі матеріали: загальні положення, тематика навчальної дисципліни, методичні рекомендації та завдання до лабораторних робіт, питання для самоперевірки; рекомендована література. Для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування усіх форм навчання.

 

Кафедра: 

Ступінь підготовки: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3928
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.