Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

26с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

005.52:336](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: Є.П. Пожар ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 26 с. – режим доступу : http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3931

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: загальні положення, перелік тем (відповідно до робочої програми дисципліни), питання (завдання) до кожної теми навчальної дисципліни; перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів та рекомендована література.

 

Кафедра: 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3931
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.