Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 12 Інформаційні технології усіх форм навчання. Частина другаКількість сторінок: 

66с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 12 Інформаційні технології усіх форм навчання. Ч. 2 [Електронний ресурс] / упоряд.: В.А. Тазетдінов, С.В. Сисоєнко, І.В. Миронець ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 66 с. – режим доступу : http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3933

Анотація: 

До методичних рекомендацій включено сім лабораторних робіт, які охоплюють основні теми вказаної дисципліни (2 семестр) і дозволяють студентам розширити свої знання в області практичного використання сучасних мережних інформаційних технологій та отримати відповідні навички. Значна увага приділяється опануванню основних засобів Web розробки: HTML, PHP та Java Scripts. Перевагою є створення динамічних Web сторінок з застосуванням інформаційних баз даних.

 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3933
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.