Наноматеріали: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей галузі знань 13 Механічна інженерія денної форми навчанняКількість сторінок: 

108с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

620.2/3(075.8)

Бібліографічна картка: 

Наноматеріали [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей галузі знань 13 Механічна інженерія денної форми навчання / упоряд. : В.А. Ващенко, В.В. Цибулін ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 108 с. – режим доступу : http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3943

Анотація: 

Містить загальну інформацію про нанотехнології і наноматеріали, їх особливі властивості, методи отримання та галузі застосування. Детальна увага приділена приладовим елементам на основі тонких плівок, мультишарів, гранульованих сплавів, спін-вентильних структур, керування якими відбувається за допомогою зовнішнього магнітного поля. Вивчаються алотропні модифікації карбону (графен, фулерени, нанотрубки та ін.), що становлять значний інтерес із точки зору як матеріалознавства, так і електроніки з метою
розроблення нових функціональних пристроїв. Наведені сучасні досягнення у сфері мікро- і наноелектромеханічних систем, нанобіоелектроніки, медицини та ін. Призначений для здобувачів вищої освіти спеціальностей галузі знань 13 Механічна інженерія.

 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3943
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.