Податкові системи зарубіжних держав: навчальний посібникКількість сторінок: 

222с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

ISBN: 

978-966-351-407-9

УДК: 

336.221.4(075.8)

Бібліографічна картка: 

Податкові системи зарубіжних держав [Електронний ресурс]: навч. посіб. / В. Л. Андрущенко, З. С. Варналій, І. А. Прокопенко, Т. В. Тучак ; Держ податкова служба України, Нац. ун-т ДПС України. – К. : Вид-во Кондор, 2012. – 222 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4052

Анотація: 

З’ясовано основні положення вчення про податки в світлі понять і теоретичних уявлень західної фінансової науки, охарактеризовано природу і діяльність податкової держави, розкрито роль оподаткування в умовах сучасної демократично-правової державності. На матеріалах численних джерел, здебільшого іншомовних, розглянуто устрій, особливості, фіскальні технології національних податкових систем США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії. Матеріал викладено у проекції зарубіжного досвіду оподаткування на актуальні проблеми вітчизняної науки і податкової практики, зокрема, у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України. У додатках наведено міжнародну хронологію подій в історії податків, а також хроніки наукових конгресів Міжнародного інституту державних фінансів і Міжнародної фіскальної асоціації, котрі розкривають еволюцію ідей і подій в оподаткуванні. Посібник розраховано для підготовки фахівців фінансово-економічного профілю освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” і “магістр”, а також викладачів, аспірантів, працівників податкових органів, загалом – усіх, хто має інтерес до питань податків і державних фінансів. Тексти епіграфів, вступу, тем 1, 2, 3, 7, а також додатків підготовив д. е. н., проф. В.Л. Андрущенко; тему 4 – к. е. н., доц. І.А. Прокопенко; тему 5 – к. е. н., доц. Т.В. Тучак; тему 6 – д. е. н., проф. З.С. Варналій.

Кафедра: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4052

Авторські права: 

УДФСУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.