Навчально - методичні матеріали до вивчення дисципліни "Ергономіка"Автор: 

Кількість сторінок: 

59с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Навчально - методичні матеріали до вивчення дисципліни "Ергономіка" для студентів спеціальності 6.020207 "Дизайн" усіх форм навчання за напрямом підготовки "Дизайн" [Електронний ресурс] / уклад. І. О. Яковець; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси: ЧДТУ, 2010. - 59 с.

Анотація: 

Видання включає матеріали до вивчення лекційного курсу, лабораторний практикум (тематика завдань), перелік тем для самостійного опрацювання, перелік питань для складання іспиту з курсу, вимоги до виконання курсової роботи та тематику робіт, критерії оцінювання хнань відповідно до вимог кредитно - модульної системи організації навчального процесу. Для студентів спеціальності 6.020207 "Дизайн"

Кафедра: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.newlibrary.org.ua/e-books/413

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.