Основи теплотехнікиКількість сторінок: 

52с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.1.016

Бібліографічна картка: 

Основи теплотехніки [Електронний ресурс]: лабораторний практикум для студентів інженерних спеціальностей / уклад. В. А. Ващенко, Г. В. Канашевич, М. П. Рудь та ін.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. - вид. 2-ге, доп. - Черкаси: ЧДТУ, 2010. - 52 с.

Анотація: 

Видання призначене для самостійної підготовки студентів інженерних спеціальностей до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи теплотехніки". Обсяг теоретичних відомостей до кожної лабораторної работи достатній для розуміння досліджуваних явищ і доповнює конспект лекцій з даної дисципліни. В кінці кожної лабораторної роботи наведені контрольні питання, які дають студенту змогу оцінювати міру розуміння ним явищ, які вивчаються, та рівень підготовки до лабораторної роботи. Список літературних джерел, який наводиться після кожної лабораторної работи, дасть змогу студенту самостійно підвищити рівень знань за тематикою лабораторної роботи.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.newlibrary.org.ua/e-books/469

ББК: 

31.391

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.