Технологічне обладнання галузіКількість сторінок: 

67с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс]: методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. Є. В. Мислюк, В. М. Головченко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 67 с.

Анотація: 

В методичних вказівках подано індивідуальні завдання до розрахунково-графічних робіт і контрольних робіт, порядок виконання роботи, приклади розрахунків, контрольні запитання, зміст модулів і рекомендована література. Для студентів напряму підготовки 6.091700 «Харчова технологія та інженерія» денної та заочної форм навчання.

Факультет: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.newlibrary.org.ua/e-books/506

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.