Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Міжнародна інвестиційна діяльність"Автор: 

Кількість сторінок: 

20с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Міжнародна інвестиційна діяльність" для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. М. Пасенко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси: ЧДТУ,2011. - 20 с.

Анотація: 

У методичних вказівках містяться відомості щодо виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Міжнародна інвестиційна діяльність". Подано зміст дисципліни, завдання до практичної та самостійної роботи, вимоги до їх виконання, питання до заліку, перелік літератури. Для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" денної форми навчання.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/556

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.