Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Алгоритмізація та програмування"Кількість сторінок: 

32с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Алгоритмізація та програмування" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. Є. Снитюк, А. Р. Карапетян; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси: ЧДТУ, 2011. - 32 с.

Анотація: 

Методичні вказівки призначені для удиторної і самостійної роботи студентів при вивченні курсу "Алгоритмізація та програмування". Видання містить основні положення щодо виконання практичних робіт: теоретичні відомості, завдання, контрольні питання та літературу. Для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форми навчання.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/566

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.