Методичні вказівки до виконання та захисту випускних кваліфікаційних робіт бакалавраКількість сторінок: 

44с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання та захисту випускних кваліфікаційних робіт бакалавра для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Ю. Ф. Єрофеєв, В. В. Швидкий, Л. А. Шувалова та ін.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси: ЧДТУ, 2011. - 44 с.

Анотація: 

Видання містить загальні положення, теми, структуру та зміст пояснювальної записки, вимоги до її оформлення і захисту випускної кваліфікаційної роботи студента. У додатках наведено приклади оформлення і виконання супровідної документації. Для студентів напряму підготовки "Комп'ютерна інженерія" освітньо - кваліфікаційного рівня "бакалавр", "магістр".

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/619

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.