Розв’язання фахових задач із застосуванням ПЕОМКількість сторінок: 

180с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004(075.8)

Бібліографічна картка: 

Олійник, Г. Т. Розв’язання фахових задач із застосуванням ПЕОМ: посібник з інформатики і системології [Електронний ресурс] : для студентів напрямів підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (екологія та охорона навколишнього середовища), 6.051301 "Хімічна технологія" (хімічна технологія неорганічних речовин), 6.051701 "Харчові технології та інженерія" (технології продуктів бродіння і виноробства), 6.060101 "Будівництво" (промислове та цивільне будівництво) / Г. Т. Олійник, Т. В. Савельєва, О. М. Пригодюк; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 180 с.

Анотація: 

Видання містить теорію та приклади розв’язання фахових задач, індивідуальні завдання та питання для самоконтролю. Сприяє засвоєнню студентами дисциплін «Інформаційні технології», «Інформаційні технології в інженерних розрахунках», «Обчислювальна математика і програмування», «Основи системного аналізу», «Чисельні методи розв’язування інженерних задач», «Інформатика і системологія».

Факультет: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/635

ББК: 

73
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.