Навчально-практичний комплекс з дисципліни «Автоматизовані системи організації облікової інформації» для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит"



Кількість сторінок: 

23с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Каталог: 

Спеціальність: 

Мова: 

Анотація: 

Подано теоретичні питання за темами та практичне завдання для виконання контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни, вимоги щодо виконання контрольної роботи, перелік необхідної літератури. Для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» заочної форми навчання.

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ

Бібліографічна картка: 

Навчально-практичний комплекс з дисципліни «Автоматизовані системи організації облікової інформації» для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит" освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. М. Яценко, О. П. Кошулько, Я. П. Пастернак, Н. М. Бразілій; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 23 с.

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/667

Тип документу: 

  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.