Посібник до виконання практичних робіт з дисципліни "Сучасні проблеми та перспективи розвитку обладнання галузі"Кількість сторінок: 

72с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Посібник до виконання практичних робіт з дисципліни "Сучасні проблеми та перспективи розвитку обладнання галузі" для студентів спеціальності 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. І. Осипенко, О. В. Батраченко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – 72 с.

Анотація: 

В методичних вказівках представлено практичні завдання, виконання яких сприяє набуттю студентами таких навичок як: аналізувати рівень розвитку технологічного обладнання та допоміжного оснащення, визначати пріоритетні напрямки вдосконалення обладнання на найближчу та віддалену перспективу, визначати спрямованість та орієнтовний об’єм наукових досліджень, які слід провести з метою розробки та впровадження нових фізичних методів обробки харчової сировини та нових конструкцій обладнання, проводити порівняльний аналіз існуючих зразків - аналогів обладнання та розробляти нові концептуальні рішення, які спрямовані на технічний розвиток обладнання та технологічних ліній. Для студентів спеціальності 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" усіх форм навчання.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/749

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.