Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів: методичні вказівки та контрольні завдання для студентів напрямрямів підготовки 6.050701 - "Електротехніка та електротехнології", 6.050901 - "Радіотехніка", 6.051003 - "Приладобудування"Кількість сторінок: 

53с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів [Електронний ресурс] : методичні вказівки та контрольні завдання для студентів напрямрямів підготовки 6.050701 - "Електротехніка та електротехнології", 6.050901 - "Радіотехніка", 6.051003 - "Приладобудування" заочної форми навчання з дисципліни "Матеріалознавство та технологія конструційних матеріалов" / уклад. Є. Я. Губар, І. І. Фенько. - Черкаси: ЧДТУ, 2010. - 53 с.

Анотація: 

Видання призначене для самостійної підготовки студентів заочної форми навчання до освоєння дисципліни "Матеріалознавство та технологія конструційних матеріалов" та написання контрольних робіт. Обсяг теоретичних відомостей до кожного розділу курсу достатній для розуміння загальної характеристики основних етапів металургійного та машинобудівного виробництва, а також для розуміння досліджуваних явищ та структур матеріалів та доповнює конспект лекцій з даної дисципліни. Наведані питання для самоперевірки дадуть студенту змогу оцінити міру розуміння ним явищ, які вивчаються, та рівень підготовки з цієї дисципліни. Список літературних джерел, який наводиться після кожного розділу курсу, допоможе студенту самостійно підвищити свій рівень знань за тематикою. Для студентів напрямів підготовки 6.050701 - "Електротехніка та електротехнології", 6.050901 - "Радіотехніка", 6.051003 - "Приладобудування" заочної форми навчання.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/766
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.