Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза”Кількість сторінок: 

48с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза” для студентів за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. М. Яценко, Ю. М. Крот; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, ЧДТУ, 2010. – 48 с.

Анотація: 

У методичних вказівках розроблено рекомендації щодо організації раціональної й ефективної роботи по виконанню практичних завдань та завдань, що виносяться на самостійне опрацювання з метою вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза». Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/792

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.