Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж”Кількість сторінок: 

35с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004.7(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж” для магістрантів спеціальності 8.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. К. В. Колесніков, В. Є. Снитюк; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 35 с.

Анотація: 

Видання містить основні положення щодо виконання курсових проектів з використанням сучасного мережевого апаратного та програмного забезпечення. Приділена увага надбанню практичних навичок роботи з різноманітними протоколами і процедурами адміністрування в мережах. Докладно наведено порядок виконання курсового проекту та оформлення необхідних документів. Для студентів денної та заочної форм навчання.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/827

ББК: 

32.973.202

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.