Методичні вказівки до виконання виконання практичних (семінарських) робіт з дисципліни "Маркетинг"Кількість сторінок: 

78с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання виконання практичних (семінарських) робіт з дисципліни "Маркетинг" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. І. Хомяков, С. В. Кошеленко, Н. С. Носань; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 78 с.

Анотація: 

У виданні подано зміст дисципліни "Маркетинг" за темами, структуру, навчальну базу і тематичний план, структуру модулів та систему критеріїв оцінювання знань відповідно до кожного модуля, завдання до практичних занять і самостійної роботи студентів та контрольні питання для проведення іспиту. Для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" усіх форм навчання.

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/847

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.