Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг"Кількість сторінок: 

38с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. І. Хомяков, С. В. Кошеленко, Н. С. Носань; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 38 с.

Анотація: 

У виданні подано характеристику теми і змісту курсової роботи, основні етапи її виконання, загальні положення щодо оформлення курсової роботи, перелік рекомендованої літератури та вимоги до захисту. Для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" усіх форм навчання.

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/849

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.