Методичні вказівки по вивченню навчальної дисципліни "Мікроекономіка"Кількість сторінок: 

127с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки по вивченню навчальної дисципліни "Мікроекономіка" для студентів економічних спеціальностей навчання освітньо - кваліфікаційного рівня "бакалавр" денної форми [Електронний ресурс] / уклад. В. І. Кобко, Л. Ю. Тернова. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 127 с.

Анотація: 

Методичні вказівки по вивченню навчальної дисципліни "Мікроекономіка" дозволять студентам вільно володіти термінологією, понятійним апаратом і категоріями дисципліни, засвоїти навички роботи з навчальною і спеціальною літературою з проблем мікроекономіки, опанувати методику і засоби мікроекономічного аналізу; знати і розуміти сутність законів і механізми ринкового регулювання економіки; загальні принципи раціональної поведінки мікросистем з урахуванням чинних ринкових умов і наявної динаміки ринкової кон’юнктури; універсальні методики та інструментарій прийняття оптимальних господарських рішень економічними суб’єктами; звернення до якого розділу економічної теорії слід використати у разі потреби вибору за умови сформульованої мети, обмежених ресурсів і наявності альтернативних можливостей їх використання; вміти застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для аналізу ефективності функціонування невеликих господарчих систем і самостійно виконувати техніко - економічні розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням економічного вибору і раціональної поведінки мікросистем.

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/905
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.