Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Міжнародна торгівля"Кількість сторінок: 

24с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Міжнародна торгівля" для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Б. О. Бєлов, Л. М. Задувайло; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – 24 с.

Анотація: 

У методичних вказівках розкрито зміст дисципліни та структуру залікового кредиту, містяться завдання до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Міжнародна торгівля". Подано теоретичні питання до заліку та за темами для практичних робіт, вимоги щодо їх виконання, а також перелік необхідної літератури. Для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка".

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/906
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.