Навчально - практичний комплекс з дисципліни "Міжнародна торгівля"Кількість сторінок: 

20с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Навчально - практичний комплекс з дисципліни "Міжнародна торгівля" для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Б. О. Бєлов, Л. М. Задувайло; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – 20 с.

Анотація: 

У виданні подано зміст дисципліни, рекомендації до виконання практичних і контрольних робіт з дисципліни "Міжнародна торгівля", а також варіанти контрольних робіт, питання до заліку, перелік необхідної літератури. Для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" заочної форми навчання.

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/907
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.