Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»Кількість сторінок: 

24с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» для студентів спеціальності 7.03050301 «Міжнародна економіка» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Д. М. Паламарчук; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – 24 с.

Анотація: 

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» сприяють поглибленню теоретичних знань, набуттю навичок аналізу інвестиційної діяльності та розробки теоретичних та практичних пропозицій щодо її оптимізації. За своєю структурою методичні матеріали кладаються з шести розділів, що відповідають вимогам Положення про планування та підготовку рукописної навчально-методичної літератури до видання в умовах кредитно-модульної системи та дозволяють підготувати курсову роботу на високому науковому рівні.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/923
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.