Навчально-практичний комплекс з дисципліни «Економіка зарубіжних країн»Кількість сторінок: 

24с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Навчально-практичний комплекс з дисципліни «Економіка зарубіжних країн» для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» заочної форми навчання [Електронний ресурс]/ уклад. В. А. Єрмоленко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 24 с.

Анотація: 

Навчально-практичний комплекс з дисципліни «Економіка зарубіжних країн» містить зміст дисципліни, завдання до практичної роботи, завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи, питання до заліку і перелік основної та додаткової літератури. Для студентів напряму підготовки "Міжнародна економіка".

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/925
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.