Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни “Економіка зарубіжних країн”Кількість сторінок: 

35с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни “Економіка зарубіжних країн” для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. А. Єрмоленко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 35 с.

Анотація: 

У методичних вказівках подано теоретичні питання за темами для практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни, вимоги щодо їх виконання, питання до заліку, перелік необхідної літератури. Для студентів напряму підготовки "Міжнародна економіка".

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/926
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.