Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Міжнародна торгівля»Кількість сторінок: 

20с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Міжнародна торгівля» для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" [Електронний ресурс] / уклад. Л. М. Задувайло; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 20 с.

Анотація: 

У виданні подано основні вимоги до виконання курсової роботи, її структури, змісту та технічного оформлення, наведено тематику, порядок та процедуру захисту курсових робіт, зразки планів деяких тем, а також список рекомендованої літератури та інформаційних джерел. У додатках наведено зразок оформлення титульної сторінки та бібліографічного опису. Для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка».

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/927
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.